Pravica do preklica

To pogodbo imate pravico odpovedati v tridesetih dneh brez navedbe razloga. Rok za odpoved je trideset dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo navedli in ni prevoznik, prevzeli blago v posest. Če želite uveljavljati pravico do preklica, nam morate poslati

OnlineShopManager.de Nürnbergerstr. 112d D-96050 Bamberg E-naslov info@sleepring.de Faks 0951 50 99 662

o svoji odločitvi, da odstopite od te pogodbe, z nedvoumno izjavo (npr. z dopisom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Uporabite lahko priloženi vzorec obrazca za preklic, vendar to ni obvezno.

Posledice preklica

Če odstopite od te pogodbe, vam brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko smo bili obveščeni o vaši odločitvi za odstop od te pogodbe, povrnemo vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi vaše izbire vrste dostave, ki ni najcenejša vrsta standardne dostave, ki smo jo ponudili). Za to povračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če se z vami izrecno dogovorimo drugače; v nobenem primeru vam za to povračilo ne bomo zaračunali nobenih pristojbin. Povračilo vam lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, karkoli se zgodi prej. Blago nam morate vrniti ali izročiti takoj, v vsakem primeru pa najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko nas obvestite o odpovedi te pogodbe. Rok je upoštevan, če blago odpošljete pred iztekom štirinajstdnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosite vi.

Konec pravilnika o odpovedi

****************************************************************************************************

§7 Obrazec za preklic

Vzorec obrazca za preklic

(Če želite odstopiti od pogodbe, izpolnite in vrnite ta obrazec.)

Za : OnlineShopManager.de Nürnbergerstr. 112d D-96050 Bamberg E-naslov info@sleepring.de Faks 0951 50 99 662

(*) s tem odstopam od pogodbe, ki sem jo sklenil/-a (*) za nakup naslednjega blaga (*)/izvedbo naslednje storitve (*)_____________________________________________________Naročeno dne (*)/prejeto dne (*)__________________ Ime potrošnika/ov _____________________________________________________ Naslov potrošnika/ov _____________________________________________________ Podpis potrošnika/ov (samo za obvestilo na papirju) __________________ Datum __________________

(*) Ustrezno črtajte.

Shopping Cart
Scroll to Top