Splošni pogoji in določila

§1 Veljavnost za podjetnike in opredelitve pojmov

(1) Naslednji splošni pogoji veljajo za vse dobave med nami in potrošnikom.
v različici, veljavni v času naročila.

Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki pretežno niso
je mogoče pripisati njihovi komercialni ali neodvisni poklicni dejavnosti (§ 13 BGB).

§2 Sklenitev pogodbe, hramba besedila pogodbe

(1) Za naročila, oddana prek naše spletne trgovine, veljajo naslednje določbe o sklepanju pogodb.

(2) Če je pogodba sklenjena, je sklenjena z

Sleepring LLC
1621 Central Ave
Cheyenne WY 82001
ZDA

uresničila.

(3) Predstavitev blaga v naši spletni trgovini ne pomeni pravno zavezujoče pogodbene ponudbe z naše strani,
temveč so le nezavezujoče povabilo potrošniku, da naroči blago. Ob naročilu želenega blaga potrošnik naroči
stranki zavezujočo ponudbo za sklenitev kupoprodajne pogodbe.
(4) Ob prejemu naročila v naši spletni trgovini veljajo naslednja pravila:
Potrošnik poda zavezujočo pogodbeno ponudbo, ko uspešno izvede postopek naročila, ki je predviden v naši spletni trgovini.

Naročilo je oddano v naslednjih korakih:

1) Izbira želenega blaga

2) Potrdite s klikom na gumb “Naročilo”.

3) Preverjanje podatkov v nakupovalni košarici

4) Pritisnite gumb “Checkout”.

5) Prijava v spletno trgovino po registraciji in vnosu prijavnih podatkov (e-poštni naslov in geslo).

6) Ponovno preverite ali popravite vnesene podatke.

7) zavezujoče pošiljanje naročila s klikom na gumb “plačljivo naročilo” ali “nakup”.

Pred oddajo zavezujočega naročila lahko potrošnik v spletnem brskalniku, ki ga uporablja, klikne na gumb “Nazaj” in se vrne na prejšnjo stran.
Stranka lahko preveri svoje podatke in se vrne na spletno mesto, kjer so zabeleženi njeni podatki, ter popravi vnosne napake ali zapre
Internetni brskalnik za preklic postopka naročila.
Prejem naročila nemudoma potrdimo z avtomatsko ustvarjenim elektronskim sporočilom (“potrditev naročila”). S tem sprejemamo vašo ponudbo.

(5) Shranjevanje pogodbenega besedila za naročila prek naše spletne trgovine: shranimo pogodbeno besedilo in vam po e-pošti pošljemo podatke o naročilu ter naše splošne pogoje. Splošne pogoje poslovanja si lahko kadar koli ogledate tudi na spletni strani https://sleepring.de/agb.

(6) “Družba Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Nemčija, nam bo za namen preverjanja kreditne/sposobnosti posredovala podatke o naslovu in kreditni sposobnosti, shranjene v vaši podatkovni zbirki, vključno z vrednostmi točk, določenimi na podlagi matematično-statističnih postopkov, če smo verodostojno dokazali svoj legitimni interes. Med drugim se podatki o naslovu uporabljajo tudi za izračun ocene.”

Svoja pretekla naročila si lahko ogledate v našem območju za stranke pod Moj račun –> Moja naročila.

§3 Cene, stroški pošiljanja, plačilo, rok plačila

(1) Navedene cene vključujejo zakonsko določen DDV in druge sestavine cene. Lahko se dodajo stroški dostave.

(2) Potrošnik ima možnost plačila z
Predplačilo, PayPal, kreditna kartica ali račun.

(3) Če se je potrošnik odločil za plačilo vnaprej, se zaveže plačati kupnino takoj po sklenitvi pogodbe.

§4 Dostava

(1) Če v opisu izdelka ni jasno navedeno drugače, so vsi izdelki, ki jih ponujamo, pripravljeni za takojšnjo odpremo.
Dostava se opravi najpozneje v 3 delovnih dneh.
V primeru plačila vnaprej začne rok za dostavo teči dan po
plačilni nalog banki, pooblaščeni za nakazilo, za vse druge načine plačila pa dan po sklenitvi pogodbe.
Če rok pade na soboto, nedeljo ali državni praznik na kraju dostave, se rok izteče naslednji delovni dan.

(2) Nevarnost naključne izgube in naključnega poslabšanja blaga nosi kupec.
Lastninska pravica na prodanem blagu preide na kupca šele, ko je blago izročeno kupcu, tudi v primeru prodaje z odpremo.

§5 Ohranitev lastništva

Pridržujemo si lastninsko pravico na blagu do popolnega plačila nakupne cene.

****************************************************************************************************

§6 Pravica stranke kot potrošnika do odstopa od pogodbe:


Pravica potrošnikov do odpovedi

Potrošniki imajo pravico do odpovedi v skladu z naslednjimi določbami, pri čemer je potrošnik vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za naslednje namene,
ki jih ni mogoče pretežno pripisati njihovi komercialni ali neodvisni poklicni dejavnosti:

Pravilnik o odpovedi

Pravica do preklica

To pogodbo imate pravico odpovedati v tridesetih dneh brez navedbe razloga.

Rok za odpoved je trideset dni od dneva, ko vi ali tretja oseba, ki jo imenujete, odpove pogodbo,
ki ni prevoznik, je prevzel blago v posest.

Če želite uveljavljati pravico do preklica, nam morate poslati

OnlineShopManager.com
Nürnberger Str. 112 D
D-96050 Bamberg
E-naslov info@sleepring.de
Faks 0951 50 99 662

z jasno izjavo (npr. z dopisom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti) o vaši odločitvi,
preklicati to pogodbo. Uporabite lahko priloženi vzorec obrazca za preklic, vendar to ni obvezno.

Posledice preklica

Če odstopite od te pogodbe, vam bomo povrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno z
stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki nastanejo, ker ste izbrali drug način dostave kot
najugodnejšo standardno dostavo, ki jo ponujamo), takoj ali najpozneje v štirinajstih dneh.
od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vaši odpovedi te pogodbe.
Za to vračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji,
razen če se z vami izrecno ne dogovorimo drugače; v nobenem primeru vam za to vračilo ne bomo zaračunali nobenih pristojbin.

Vračilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga nazaj ali dokler ne predložite dokazila,
ko ste blago vrnili, karkoli se zgodi prej.

Blago morate vrniti takoj, v vsakem primeru pa najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o
da nas obvestite o preklicu te pogodbe. Rok je bil upoštevan,
če blago odpošljete pred iztekom štirinajstdnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosite vi.

Konec pravilnika o odpovedi

****************************************************************************************************

§7 Obrazec za preklic

Vzorec obrazca za preklic

(Če želite odstopiti od pogodbe, izpolnite in vrnite ta obrazec.)

Za :
OnlineShopManager.com
Nürnberger Str. 112 D
D-96050 Bamberg
E-naslov info@sleepring.de
Faks 0951 50 99 662

S tem odstopam od pogodbe, ki sem jo sklenil/-a (*) za nakup naslednjega blaga (*)/izvedbo naslednje storitve (*)_____________________________________________________ Naročeno dne (*)/prejeto dne (*)

__________________

Ime potrošnika(-ov)

_____________________________________________________

Naslov potrošnika(-ov)

_____________________________________________________

Podpis potrošnika(-ov) (samo za obvestilo na papirju)

__________________

datum

__________________

(*) Ustrezno črtajte.

§8 Garancija

Veljajo zakonski predpisi o jamstvu.

§9 Jezik pogodbe

Pogodbeni jezik je izključno nemški.

Stanje GTC Julij.2016

Brezplačni AGB, ki ga je ustvaril agb.de

Shopping Cart
Scroll to Top