Elállási jog

Ön jogosult harminc napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási határidő harminc nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, az árut birtokba vette. Az elállási jog gyakorlása érdekében el kell küldenie nekünk a következőket

OnlineShopManager.de Nürnbergerstr. 112d D-96050 Bamberg E-mail info@sleepring.de Fax 0951 50 99 662

a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (pl. postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben). Használhatja a mellékelt lemondási formanyomtatvány mintáját, de ez nem kötelező.

A törlés következményei

Ha Ön eláll a szerződéstől, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor értesültünk az Ön elállási döntéséről, visszafizetjük Önnek az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az Ön általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási mód választása miatt felmerülő többletköltségeket). A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt fogjuk használni, amelyet az eredeti tranzakcióhoz használt, kivéve, ha kifejezetten másként állapodtunk meg; a visszafizetésért semmilyen esetben sem számítunk fel semmilyen díjat. A visszatérítést megtagadhatjuk mindaddig, amíg az árut vissza nem kaptuk, vagy amíg Ön nem bizonyítja, hogy az árut visszaküldte, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. Az árut haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor Ön tájékoztat minket a szerződés felmondásáról, vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk. A határidő akkor teljesül, ha Ön a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik.

A lemondási feltételek vége

****************************************************************************************************

§7 Lemondási űrlap

Minta lemondási űrlap

(Ha fel kívánja mondani a szerződést, kérjük, töltse ki és küldje vissza ezt az űrlapot).

To : OnlineShopManager.de Nürnbergerstr. 112d D-96050 Bamberg E-mail info@sleepring.de Fax 0951 50 99 662

Ezennel visszavonom/visszavonjuk (*) az általam/önmagunk (*) által az alábbi áruk megvásárlására (*)/az alábbi szolgáltatás nyújtására (*)_____________________________________________________ Megrendeltem (*)/megkaptam (*)__________________ A fogyasztó(k) neve _____________________________________________________ A fogyasztó(k) címe _____________________________________________________ A fogyasztó(k) aláírása (csak papír alapú értesítés esetén) __________________ Dátum __________________

(*) A megfelelőt törölni kell.

Shopping Cart
Scroll to Top