Dreptul de anulare

Aveți dreptul de a rezilia prezentul contract în termen de treizeci de zile, fără a da niciun motiv. Perioada de anulare este de treizeci de zile de la data la care dumneavoastră sau o terță parte desemnată de dumneavoastră, care nu este transportatorul, a intrat în posesia bunurilor. Pentru a vă exercita dreptul de anulare, trebuie să ne trimiteți

OnlineShopManager.de Nürnbergerstr. 112d D-96050 Bamberg E-mail info@sleepring.de Fax 0951 50 99 662

a deciziei dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract printr-o declarație fără echivoc (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail). Puteți utiliza modelul de formular de anulare atașat, dar acest lucru nu este obligatoriu.

Consecințele anulării

În cazul în care vă retrageți din prezentul contract, vă vom rambursa toate plățile primite de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din alegerea de către dumneavoastră a unui alt tip de livrare decât cel mai puțin costisitor tip de livrare standard oferit de noi), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Pentru această rambursare, vom folosi aceleași mijloace de plată pe care le-ați folosit pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel cu dumneavoastră; în niciun caz nu vi se va percepe vreun comision pentru această rambursare. Putem refuza să vă rambursăm până când nu primim înapoi bunurile sau până când nu ne furnizați dovada că ați returnat bunurile, în funcție de care dintre acestea este mai devreme. Trebuie să ne returnați sau să ne predați bunurile imediat și, în orice caz, în termen de cel mult paisprezece zile de la data la care ne informați cu privire la rezilierea prezentului contract. Termenul este respectat dacă expediați bunurile înainte de expirarea perioadei de paisprezece zile. Dumneavoastră suportați costurile directe de returnare a bunurilor.

Sfârșitul politicii de anulare

****************************************************************************************************

§7 Formular de anulare

Model de formular de anulare

(Dacă doriți să anulați contractul, vă rugăm să completați și să returnați acest formular).

Către : OnlineShopManager.de Nürnbergerstr. 112d D-96050 Bamberg E-mail info@sleepring.de Fax 0951 50 99 662

Prin prezenta, eu/noi (*) revocăm contractul încheiat de mine/noi (*) pentru achiziționarea următoarelor bunuri (*)/prestarea următorului serviciu (*)_____________________________________________________Comandat la (*)/primit la (*)__________________ Numele consumatorului/consumatorilor _____________________________________________________ Adresa consumatorului/consumatorilor _____________________________________________________ Semnătura consumatorului/consumatorilor (numai pentru notificarea pe suport de hârtie) __________________ Data __________________

(*) A se șterge, după caz.

Shopping Cart
Scroll to Top