Sleepring LLC
1621 Central Ave

Cheyenne WY 82001
SUA

Telefon: +18143008046

Email: info@sleepring.de

Înscrierea în registrul comerțului
Instanța de înregistrare:Wyoming, SUA
Număr de înregistrare: ID de înregistrare: 2019-000846866

Soluționarea alternativă a litigiilor [articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul ODR].

Platforma de internet a Uniunii Europene pentru soluționarea online a litigiilor (așa-numita „platformă ODR”) poate fi accesată prin intermediul următorului link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Disclaimer

1. conținutul ofertei online

Autorul nu își asumă nici o răspundere pentru actualitatea, corectitudinea, exhaustivitatea sau calitatea informațiilor furnizate. Cererile de răspundere împotriva autorului referitoare la daune materiale sau imateriale cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau de utilizarea unor informații incorecte sau incomplete sunt excluse în mod fundamental, cu excepția cazului în care există dovezi de intenție sau de neglijență gravă din partea autorului.

Toate ofertele pot fi modificate și nu sunt obligatorii. Autorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, de a completa sau de a șterge părți din pagini sau întreaga ofertă fără o notificare prealabilă sau de a înceta temporar sau definitiv publicarea.

2. referințe și linkuri

În cazul trimiterilor directe sau indirecte la site-uri web externe („hyperlink-uri”) care se află în afara domeniului de responsabilitate al autorului, o obligație de răspundere ar intra în vigoare numai în cazul în care autorul are cunoștință de conținut și ar fi posibil din punct de vedere tehnic și rezonabil pentru el să împiedice utilizarea în cazul unui conținut ilegal.

Prin prezenta, autorul declară în mod expres că, la momentul creării linkurilor, nu a fost recunoscut niciun conținut ilegal pe paginile legate. Autorul nu are niciun fel de influență asupra designului actual și viitor, a conținutului sau a calității de autor al paginilor legate. Prin urmare, el se distanțează în mod expres de toate conținuturile tuturor paginilor legate care au fost modificate după crearea linkului. Această declarație se aplică tuturor linkurilor și trimiterilor stabilite în cadrul propriului site web al autorului, precum și intrărilor de la terți în cărțile de oaspeți, forumurile de discuții și listele de discuții înființate de autor. Pentru conținuturile ilegale, incorecte sau incomplete și, în special, pentru daunele care rezultă din utilizarea sau neutilizarea acestor informații, este răspunzător doar furnizorul paginii la care se face trimitere, nu și persoana care face doar trimitere la publicația respectivă prin intermediul unor link-uri.

3. Dreptul de autor și legislația privind etichetarea

Autorul se străduiește să respecte drepturile de autor ale graficelor, documentelor sonore, secvențelor video și textelor utilizate în toate publicațiile, să utilizeze grafică, documente sonore, secvențe video și texte create de el însuși sau să utilizeze grafică, documente sonore, secvențe video și texte fără licență.

Toate numele de marcă și mărcile comerciale menționate pe site și eventual protejate de terți sunt supuse fără restricții prevederilor legislației aplicabile privind mărcile comerciale și drepturilor de proprietate ale proprietarilor înregistrați respectivi. Simpla menționare a unei mărci nu înseamnă că aceasta nu este protejată de drepturi ale terților!

Drepturile de autor pentru obiectele publicate create de autorul însuși rămân exclusiv la autorul paginilor. Orice reproducere sau utilizare a obiectelor, cum ar fi imagini, diagrame, sunete sau texte în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără acordul autorului.

4. protecția datelor

În cazul în care se oferă posibilitatea de a introduce date personale sau de afaceri (adrese de e-mail, nume, adrese), introducerea acestor date are loc în mod voluntar. Utilizarea și plata tuturor serviciilor oferite este permisă – în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și rezonabil – și fără furnizarea unor astfel de date sau prin furnizarea de date anonime sau a unui pseudonim. Nu este permisă utilizarea datelor de contact, cum ar fi adresele poștale, numerele de telefon și de fax și adresele de e-mail publicate în imprint sau informații comparabile de către terți pentru transmiterea de informații care nu au fost solicitate în mod expres. Ne rezervăm în mod expres dreptul de a lua măsuri legale împotriva expeditorilor de așa-numite mesaje spam care încalcă această interdicție.

5 Valabilitatea juridică a prezentei declarații de renunțare

Această clauză de renunțare la răspundere trebuie considerată ca făcând parte din publicația de internet la care ați fost trimis. În cazul în care anumite secțiuni sau termeni individuali din această declarație nu sunt legali sau corecți, conținutul sau valabilitatea celorlalte părți nu sunt influențate de acest fapt.

Shopping Cart
Scroll to Top