Allmänna villkor

§1 Giltighet gentemot entreprenörer och definitioner av termer

(1) Följande allmänna villkor gäller för alla leveranser mellan oss och en konsument
i den version som gäller vid tidpunkten för beställningen.

En konsument är en fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är
kan hänföras till deras kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet (§ 13 BGB).

§2 Ingående av avtal, lagring av avtalstexten

(1) Följande bestämmelser om ingående av avtal gäller för beställningar som görs via vår onlinebutik.

(2) Om avtalet ingås, ingås avtalet med

Sleepring LLC
1621 Central Ave
Cheyenne WY 82001
USA

materialiseras.

(3) Presentationen av varorna i vår Internetbutik utgör inte ett juridiskt bindande avtalserbjudande från vår sida,
utan är endast en icke-bindande uppmaning till konsumenten att beställa varor. När konsumenten beställer de önskade varorna gör han en beställning av
kunden ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal.
(4) Vid mottagande av en beställning i vår Internetbutik gäller följande bestämmelser:
Konsumenten lämnar ett bindande avtalserbjudande genom att framgångsrikt slutföra det beställningsförfarande som föreskrivs i vår onlinebutik.

Beställningen görs i följande steg:

1) Val av önskade varor

2) Bekräfta genom att klicka på knappen ”Beställ”

3) Kontrollera uppgifterna i varukorgen

4) Tryck på knappen ”Checkout”

5) Logga in i onlinebutiken efter att ha registrerat dig och angett inloggningsuppgifterna (e-postadress och lösenord).

6) Kontrollera eller korrigera de inmatade uppgifterna.

7) Bindande avsändning av beställningen genom att klicka på knappen ”Beställ mot avgift” eller ”Köp”

Innan konsumenten skickar den bindande beställningen kan han klicka på ”Tillbaka”-knappen i den webbläsare han använder för att gå tillbaka till föregående sida.
Kunden kan kontrollera sina uppgifter och återvända till den webbplats där kundens uppgifter finns registrerade och korrigera inmatningsfel eller stänga
Webbläsare för att avbryta beställningsprocessen.
Vi bekräftar mottagandet av beställningen omedelbart med hjälp av ett automatiskt genererat e-postmeddelande (”orderbekräftelse”). Med detta accepterar vi ert erbjudande.

(5) Lagring av avtalstexten vid beställningar via vår Internetbutik: Vi lagrar avtalstexten och skickar beställningsuppgifterna och våra allmänna villkor till dig via e-post. Du kan också när som helst läsa de allmänna villkoren på https://sleepring.de/agb.

(6) ”För kredit-/kreditvärdighetskontroller kommer Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Tyskland, att överföra adress- och kreditvärdighetsuppgifter som lagrats i din databas till oss, inklusive poängvärden som fastställts på grundval av matematisk-statistiska förfaranden, förutsatt att vi har trovärdigt visat vårt berättigade intresse. Bland annat används adressuppgifter också för att beräkna poängen.”

Du kan se dina tidigare beställningar i vårt kundområde under Mitt konto –> Mina beställningar.

§3 Priser, fraktkostnader, betalning, förfallodag

(1) De angivna priserna inkluderar lagstadgad moms och andra priskomponenter. Fraktkostnader kan tillkomma.

(2) Konsumenten har möjlighet att betala genom att
Förskottsbetalning, PayPal, kreditkort eller faktura.

(3) Om konsumenten har valt att betala i förskott förbinder han sig att betala köpeskillingen omedelbart efter det att avtalet har ingåtts.

§4 Leverans

(1) Såvida vi inte tydligt har angett något annat i produktbeskrivningen är alla artiklar som erbjuds av oss redo att skickas omedelbart.
Leverans sker senast inom 3 arbetsdagar.
Vid förskottsbetalning börjar leveransperioden dagen efter
betalningsorder till den bank som fått uppdraget med överföringen och för alla andra betalningsmetoder dagen efter ingåendet av avtalet.
Om tidsfristen infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag på leveransorten, skall tidsfristen löpa ut nästa arbetsdag.

(2) Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varorna skall bäras av kunden.
Äganderätten till de sålda varorna övergår inte till köparen förrän varorna har överlämnats till köparen, även vid försäljning genom leverans.

§5 Bevarande av titel

Vi förbehåller oss äganderätten till varorna tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

****************************************************************************************************

§6 Kundens ångerrätt i egenskap av konsument:


Ångerrätt för konsumenter

Konsumenter har rätt till ångerrätt i enlighet med följande bestämmelser, varvid en konsument är en fysisk person som ingår en juridisk transaktion för följande ändamål,
som inte till övervägande del kan hänföras till deras kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet:

Avbokningsregler

Rätt till uppsägning

Du har rätt att säga upp detta avtal inom trettio dagar utan att ange något skäl.

Ångerfristen är trettio dagar från den dag då du eller en tredje part som utsetts av dig,
som inte är transportör har tagit godset i sin besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du skicka oss

OnlineShopManager.com
Nürnberger Str. 112 D
D-96050 Bamberg
E-post info@sleepring.de
Fax 0951 50 99 662

genom ett tydligt meddelande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut,
att häva detta avtal. Du kan använda det bifogade exemplet på annulleringsformulär, men det är inte obligatoriskt.

Konsekvenser av annullering

Om du häver avtalet kommer vi att ha återbetalat alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive
leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som beror på att du har valt en annan leveransmetod än
den mest förmånliga standardleverans som vi erbjuder), omedelbart och senast inom fjorton dagar.
från och med den dag då vi mottar ett meddelande om din uppsägning av detta avtal.
För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen,
om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning.

Vi kan vägra att göra en återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat in bevis,
att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast.

Du måste returnera varorna omedelbart och under alla omständigheter senast inom fjorton dagar från den dag då du informerar oss om
att informera oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen har uppfyllts,
om du skickar varorna innan perioden på fjorton dagar har löpt ut.

Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Slut på avbokningsreglerna

****************************************************************************************************

§7 Formulär för avbokning

Exempel på annulleringsformulär

(Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär).

Till :
OnlineShopManager.com
Nürnberger Str. 112 D
D-96050 Bamberg
E-post info@sleepring.de
Fax 0951 50 99 662

Jag/vi (*) häver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)_____________________________________________________Beställt den (*)/mottaget den (*)

__________________

Konsumentens/konsumenternas namn

_____________________________________________________

Konsumentens/konsumenternas adress

_____________________________________________________

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast för anmälan på papper)

__________________

datum

__________________

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

§8 Garanti

De lagstadgade garantibestämmelserna gäller.

§9 Avtalsspråk

Avtalsspråket är uteslutande tyska.

Status för GTC Jul.2016

Gratis AGB skapad av agb.de

Varukorg
Rulla till toppen