Všeobecné podmínky

§1 Platnost vůči podnikatelům a definice pojmů

(1) Následující všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny dodávky mezi námi a spotřebitelem.
ve verzi platné v době objednávky.

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který není převážně ani
lze přičíst jejich obchodní nebo nezávislé profesní činnosti (§ 13 BGB).

§2 Uzavření smlouvy, uložení textu smlouvy

(1) Následující ustanovení o uzavírání smluv se vztahují na objednávky zadané prostřednictvím našeho internetového obchodu.

(2) Pokud je smlouva uzavřena, je smlouva uzavřena s

Sleepring LLC
1621 Central Ave
Cheyenne WY 82001
USA

se uskutečnila.

(3) Prezentace zboží v našem internetovém obchodě nepředstavuje z naší strany právně závaznou smluvní nabídku,
ale jsou pouze nezávaznou výzvou spotřebiteli k objednání zboží. Při objednávání požadovaného zboží spotřebitel zadává objednávku na
zákazníkovi závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy.
(4) Po přijetí objednávky v našem internetovém obchodě platí následující pravidla:
Spotřebitel učiní závaznou smluvní nabídku tím, že úspěšně dokončí postup objednávky stanovený v našem internetovém obchodě.

Objednávka probíhá v následujících krocích:

1) Výběr požadovaného zboží

2) Potvrďte kliknutím na tlačítko „Objednat“.

3) Kontrola údajů v nákupním košíku

4) Stiskněte tlačítko „Checkout“.

5) Po registraci a zadání přihlašovacích údajů (e-mailová adresa a heslo) se přihlaste do internetového obchodu.

6) Znovu zkontrolujte nebo opravte příslušné zadané údaje.

7) Závazné odeslání objednávky kliknutím na tlačítko „objednat s náklady“ nebo „koupit“.

Před odesláním závazné objednávky se spotřebitel může kliknutím na tlačítko „Zpět“ v internetovém prohlížeči, který používá, vrátit na předchozí stránku.
Zákazník může zkontrolovat své údaje a vrátit se na webovou stránku, kde jsou jeho údaje zaznamenány, a opravit chyby v zadávání nebo zavřít stránku.
internetového prohlížeče zrušit proces objednávky.
Přijetí objednávky ihned potvrdíme automaticky vygenerovaným e-mailem („potvrzení objednávky“). Tímto vaši nabídku přijímáme.

(5) Uložení textu smlouvy u objednávek prostřednictvím našeho internetového obchodu: Text smlouvy ukládáme a údaje o objednávce a naše všeobecné obchodní podmínky vám zasíláme e-mailem. VOP si můžete kdykoli prohlédnout také na adrese https://sleepring.de/agb.

(6) „Za účelem kontroly úvěruschopnosti/úvěruschopnosti nám společnost Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Německo, předá údaje o adrese a úvěruschopnosti uložené ve vaší databázi, včetně hodnot skóre stanovených na základě matematicko-statistických postupů, pokud jsme věrohodně prokázali náš oprávněný zájem. K výpočtu skóre se mimo jiné používají také údaje o adrese.“

Své předchozí objednávky si můžete prohlédnout v naší zákaznické zóně v části Můj účet –> Moje objednávky.

§3 Ceny, náklady na dopravu, platba, datum splatnosti

(1) Uvedené ceny zahrnují zákonnou DPH a další složky ceny. K ceně může být připočteno poštovné.

(2) Spotřebitel má možnost platit prostřednictvím
Platba předem, PayPal, kreditní karta nebo faktura.

(3) Pokud si spotřebitel zvolil platbu předem, zavazuje se zaplatit kupní cenu ihned po uzavření smlouvy.

§4 Doručení

(1) Pokud není v popisu produktu jasně uvedeno jinak, je veškeré námi nabízené zboží připraveno k okamžité expedici.
Dodání proběhne nejpozději do 3 pracovních dnů.
V případě platby předem začíná dodací lhůta běžet dnem následujícím po dni, kdy byla provedena platba předem.
platební příkaz bance pověřené převodem a u všech ostatních způsobů platby den po uzavření smlouvy.
Pokud lhůta připadne na sobotu, neděli nebo svátek v místě doručení, končí lhůta následující pracovní den.

(2) Nebezpečí náhodné ztráty a náhodného poškození zboží nese zákazník.
Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího až po předání zboží kupujícímu, a to i v případě prodeje odesláním.

§5 Vyhrazení vlastnického práva

Vlastnické právo ke zboží si vyhrazujeme až do úplného zaplacení kupní ceny.

****************************************************************************************************

§6 Právo zákazníka jako spotřebitele na odstoupení od smlouvy:


Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy v souladu s následujícími ustanoveními, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon pro následující účely,
které nelze převážně přičítat jejich komerční nebo nezávislé profesní činnosti:

Storno podmínky

Právo na zrušení

Máte právo odstoupit od této smlouvy do třiceti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je třicet dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba,
který není dopravcem, převzal zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám zaslat

OnlineShopManager.com
Nürnberger Str. 112 D
D-96050 Bamberg
E-mail info@sleepring.de
Fax 0951 50 99 662

prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí,
zrušit tuto smlouvu. Můžete použít přiložený vzorový formulář, ale není to povinné.

Důsledky zrušení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně
náklady na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný způsob doručení než
nejvýhodnější standardní dodání, které nabízíme), a to okamžitě, nejpozději do čtrnácti dnů.
ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy.
Pro vrácení peněz použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci,
pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; za žádných okolností vám nebudou účtovány žádné poplatky za toto splacení.

Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nám nepředložíte důkaz,
po vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte vrátit neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o
informovat nás o zrušení této smlouvy. Termín byl dodržen,
pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Ukončení storno podmínek

****************************************************************************************************

§7 Storno formulář

Vzorový formulář pro zrušení

(Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a vraťte tento formulář).

Pro :
OnlineShopManager.com
Nürnberger Str. 112 D
D-96050 Bamberg
E-mail info@sleepring.de
Fax 0951 50 99 662

Já/my (*) tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy uzavřené mezi mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)_____________________________________________________Objednáno dne (*)/přijato dne (*).

__________________

Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

_____________________________________________________

Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

_____________________________________________________

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě oznámení v papírové podobě)

__________________

datum

__________________

(*) Nehodící se škrtněte.

§8 Záruka

Platí zákonné předpisy o záruce.

§9 Jazyk smlouvy

Jazykem smlouvy je výhradně němčina.

Stav GTC červenec 2016

AGB zdarma vytvořil agb.de

Nákupní košík
Přejít nahoru