Algemene voorwaarden

§1 Geldigheid voor ondernemers en definities van termen

(1) De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons en een consument
in de versie die geldig is op het moment van de bestelling.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch
kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit (§ 13 BGB).

§2 Sluiting van een contract, opslag van de contracttekst

(1) De volgende bepalingen over het sluiten van overeenkomsten zijn van toepassing op bestellingen via onze online shop.

(2) Als het contract wordt gesloten, wordt het contract gesloten met

Sleepring LLC
1621 Central Ave
Cheyenne WY 82001
VS

gematerialiseerd.

(3) De presentatie van de goederen in onze internetshop vormt geen juridisch bindend contractueel aanbod van onze kant,
maar zijn slechts een niet-bindende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Bij het bestellen van de gewenste goederen plaatst de consument een bestelling voor
de klant een bindend aanbod om een koopcontract af te sluiten.
(4) Na ontvangst van een bestelling in onze internetshop gelden de volgende regels:
De consument doet een bindend contractueel aanbod door de bestelprocedure in onze online shop succesvol af te ronden.

De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst:

1) Selectie van de gewenste goederen

2) Bevestig door op de knop “Bestellen” te klikken

3) De gegevens in het winkelmandje controleren

4) Druk op de knop “Afrekenen

5) Log in op de online shop na registratie en het invoeren van de inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord).

6) Controleer of corrigeer de ingevoerde gegevens.

7) Bindende verzending van de bestelling door te klikken op de knop “bestellen tegen betaling” of “kopen”.

Voordat de consument de bindende bestelling plaatst, kan hij op de “Terug”-knop klikken in de internetbrowser die hij gebruikt om terug te gaan naar de vorige pagina.
De klant kan zijn gegevens controleren en terugkeren naar de website waarop de gegevens van de klant zijn opgeslagen om invoerfouten te corrigeren of de website te sluiten.
Internetbrowser om het bestelproces te annuleren.
We bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk door middel van een automatisch gegenereerde e-mail (“orderbevestiging”). Hiermee accepteren we je aanbod.

(5) Opslag van de contracttekst voor bestellingen via onze internetwinkel: We slaan de contracttekst op en sturen je de bestelgegevens en onze Algemene Voorwaarden per e-mail. Je kunt de AV ook op elk gewenst moment bekijken op https://sleepring.de/agb.

(6) “Ten behoeve van kredietwaardigheidscontroles geeft Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Duitsland, ons de in uw database opgeslagen adres- en kredietwaardigheidsgegevens door, inclusief de op basis van mathematisch-statistische procedures bepaalde scorewaarden, op voorwaarde dat wij ons legitieme belang op geloofwaardige wijze hebben aangetoond. Adresgegevens worden onder andere ook gebruikt om de score te berekenen.”

Je kunt je eerdere bestellingen bekijken in onze klantenzone onder Mijn account –> Mijn bestellingen.

§3 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

(1) De vermelde prijzen zijn inclusief wettelijke btw en andere prijscomponenten. Verzendkosten kunnen worden toegevoegd.

(2) De consument heeft de mogelijkheid om te betalen door
Vooruitbetaling, PayPal, creditcard of factuur.

(3) Indien de consument heeft gekozen voor vooruitbetaling, verbindt hij zich ertoe de aankoopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te betalen.

§4 Levering

(1) Tenzij we duidelijk anders hebben aangegeven in de productomschrijving, zijn alle door ons aangeboden artikelen direct klaar voor verzending.
Levering vindt uiterlijk binnen 3 werkdagen plaats.
Bij vooruitbetaling gaat de leveringstermijn in op de dag na
betalingsopdracht aan de bank die opdracht heeft gegeven voor de overschrijving en voor alle andere betalingsmethoden op de dag na het afsluiten van het contract.
Als de deadline op een zaterdag, zondag of feestdag valt op de plaats van levering, eindigt de deadline op de eerstvolgende werkdag.

(2) Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen wordt gedragen door de klant.
De eigendom van de verkochte goederen gaat pas over op de koper wanneer de goederen aan de koper worden overhandigd, zelfs in geval van verkoop door verzending.

§5 Eigendomsvoorbehoud

We behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

****************************************************************************************************

§6 Herroepingsrecht van de klant als consument:


Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor de volgende doeleinden,
die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit:

Annuleringsvoorwaarden

Recht op annulering

Je hebt het recht om dit contract binnen dertig dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

De annuleringstermijn is dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij de overeenkomst opzegt,
die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons het volgende sturen

Onlinewinkelmanager.nl
Nürnberger Str. 112 D
D-96050 Bamberg
E-mail info@sleepring.de
Fax 0951 50 99 662

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing,
om dit contract te annuleren. Je kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen aan u terugbetaald, inclusief de
leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere leveringsmethode dan
de door ons aangeboden meest gunstige standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen.
vanaf de dag waarop wij bericht ontvangen van uw annulering van dit contract.
Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

We kunnen een terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je bewijs hebt geleverd,
dat je de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de
om ons te informeren over de annulering van dit contract. De deadline is gehaald,
als u de goederen verzendt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.

Jij draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

****************************************************************************************************

§7 Annuleringsformulier

Voorbeeld annuleringsformulier

(Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

Naar :
Onlinewinkelmanager.nl
Nürnberger Str. 112 D
D-96050 Bamberg
E-mail info@sleepring.de
Fax 0951 50 99 662

Ik/wij (*) annuleren hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)_____________________________________________________Besteld op (*)/ontvangen op (*)

__________________

Naam van de consument(en)

_____________________________________________________

Adres van de consument(en)

_____________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

__________________

datum

__________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

§8 Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

§9 Contracttaal

De contracttaal is uitsluitend Duits.

Status van de GTC juli 2016

Gratis AGB gemaakt door agb.de

Winkelwagen
Scroll naar boven