Δικαίωμα ακύρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παρούσα σύμβαση εντός τριάντα ημερών χωρίς να δώσετε καμία αιτιολογία. Η προθεσμία ακύρωσης είναι τριάντα ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτος που έχετε ορίσει και δεν είναι ο μεταφορέας πήρε στην κατοχή του τα εμπορεύματα. Για να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης, πρέπει να μας στείλετε

OnlineShopManager.de Nürnbergerstr. 112d D-96050 Bamberg E-mail info@sleepring.de Fax 0951 50 99 662

την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου ακύρωσης, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

Συνέπειες της ακύρωσης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή από εσάς άλλου τύπου παράδοσης από τον φθηνότερο τύπο τυποποιημένης παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Για την επιστροφή αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μαζί σας.Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε με οποιαδήποτε έξοδα για την επιστροφή αυτή. Μπορούμε να αρνηθούμε να σας επιστρέψουμε τα χρήματα μέχρι να λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρι να προσκομίσετε αποδείξεις ότι επιστρέψατε τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Πρέπει να μας επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε τα αγαθά αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ενημερώσατε για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν αποστείλετε τα αγαθά πριν από την παρέλευση της προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών. Εσείς αναλαμβάνετε τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών.

Τέλος της πολιτικής ακύρωσης

****************************************************************************************************

§7 Έντυπο ακύρωσης

Δείγμα εντύπου ακύρωσης

(Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση, παρακαλείστε να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε το παρόν έντυπο).

Προς : OnlineShopManager.de Nürnbergerstr. 112d D-96050 Bamberg E-mail info@sleepring.de Fax 0951 50 99 662

Ανακαλώ (*) τη σύμβαση που έχω/έχουμε συνάψει (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*)/την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)_____________________________________________________Παραγγέλθηκε στις (*)/παραλήφθηκε στις (*)__________________ Όνομα του/των καταναλωτή/ών _____________________________________________________ Διεύθυνση του/των καταναλωτή/ών _____________________________________________________ Υπογραφή του/των καταναλωτή/ών (μόνο για κοινοποίηση σε χαρτί) __________________ Ημερομηνία __________________

(*) Διαγράφεται κατά περίπτωση.

Καλάθι αγορών
Scroll to Top