Право на анулиране

Имате право да прекратите този договор в рамките на тридесет дни, без да посочвате причина. Срокът за анулиране е тридесет дни от деня, в който вие или посочена от вас трета страна, която не е превозвач, сте влезли във владение на стоките. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни изпратите

OnlineShopManager.de Nürnbergerstr. 112d D-96050 Бамберг E-mail info@sleepring.de Факс 0951 50 99 662

за решението си да се откажете от този договор чрез недвусмислено изявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да използвате приложения примерен формуляр за анулиране, но това не е задължително.

Последици от анулирането

Ако се откажете от този договор, ние ще ви възстановим всички получени от вас плащания, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора ви на вид доставка, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от нас), без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който сме информирани за решението ви да се откажете от този договор. За това изплащане ще използваме същите платежни средства, които сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е договорено друго с вас; в никакъв случай няма да ви бъдат начислявани такси за това изплащане. Можем да откажем да ви възстановим сумата, докато не получим стоките обратно или докато не представите доказателство, че сте върнали стоките, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Трябва да ни върнете или предадете стоките незабавно и във всички случаи най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който ни информирате за прекратяването на този договор. Срокът е спазен, ако изпратите стоките преди изтичането на четиринадесетдневния срок. Вие поемате преките разходи по връщането на стоките.

Край на политиката за анулиране

****************************************************************************************************

§7 Формуляр за анулиране

Примерен формуляр за анулиране

(Ако желаете да прекратите договора, моля, попълнете и върнете този формуляр).

За : OnlineShopManager.de Nürnbergerstr. 112d D-96050 Бамберг E-mail info@sleepring.de Факс 0951 50 99 662

С настоящото аз/ние (*) отменям/отказваме договора, сключен от мен/нас (*) за закупуване на следните стоки (*)/предоставяне на следната услуга (*)_____________________________________________________Поръчано на (*)/получено на (*)__________________ Име на потребителя/потребителите _____________________________________________________ Адрес на потребителя/потребителите _____________________________________________________ Подпис на потребителя/потребителите (само за уведомление на хартия) __________________ Дата __________________

(*) Зачеркнете, ако е необходимо.

Shopping Cart
Scroll to Top