Sleepring LLC
1621 Central Ave

Cheyenne WY 82001
YHDYSVALLAT

Puhelin: +18143008046

Sähköposti: info@sleepring.de

Merkintä kaupparekisteriin
Rekisterituomioistuin:Wyoming, Yhdysvallat
Rekisteröintinumero: Rekisteröintitunnus: 2019-000846866.

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu (ODR-asetuksen 14 artiklan 1 kohta)

Euroopan unionin internetfoorumi verkkovälitteistä riidanratkaisua varten (ns. ODR-foorumi) on käytettävissä seuraavan linkin kautta: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vastuuvapauslauseke

1. verkkotarjouksen sisältö

Kirjoittaja ei ota vastuuta annettujen tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Tekijään kohdistuvat korvausvaatimukset, jotka liittyvät aineellisiin tai aineettomiin vahinkoihin, jotka johtuvat annettujen tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä tai virheellisten tai puutteellisten tietojen käytöstä, suljetaan lähtökohtaisesti pois, paitsi jos on näyttöä tekijän tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Kaikki tarjoukset voivat muuttua, eivätkä ne ole sitovia. Tekijä pidättää nimenomaisesti oikeuden muuttaa, täydentää tai poistaa osia sivuista tai koko tarjonnasta ilman ennakkoilmoitusta tai lopettaa julkaisemisen väliaikaisesti tai pysyvästi.

2. viittaukset ja linkit

Jos kyseessä ovat suorat tai epäsuorat viittaukset ulkoisille verkkosivustoille (”hyperlinkit”), jotka sijaitsevat tekijän vastuualueen ulkopuolella, vastuu tulee voimaan vain siinä tapauksessa, että tekijä on tietoinen sisällöstä ja että hänen olisi teknisesti mahdollista ja kohtuullista estää käyttö, jos kyseessä on laiton sisältö.

Tekijä vakuuttaa täten nimenomaisesti, että linkitetyillä sivuilla ei ollut havaittavissa lainvastaista sisältöä linkkien luomisajankohtana. Kirjoittajalla ei ole minkäänlaista vaikutusvaltaa linkitettyjen sivujen nykyiseen tai tulevaan suunnitteluun, sisältöön tai tekijyyteen. Siksi hän ottaa nimenomaisesti etäisyyttä kaikkien linkitettyjen sivujen sisältöön, jota on muutettu linkin luomisen jälkeen. Tämä lausunto koskee kaikkia linkkejä ja viittauksia, jotka on asetettu kirjoittajan omalle verkkosivustolle, sekä kolmansien osapuolten merkintöjä vieraskirjoissa, keskustelufoorumeilla ja kirjoittajan perustamilla postituslistoilla. Laittomasta, virheellisestä tai puutteellisesta sisällöstä ja erityisesti vahingoista, jotka johtuvat tällaisten tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä, vastaa ainoastaan sen sivun tarjoaja, johon viitataan, ei henkilö, joka ainoastaan viittaa kyseiseen julkaisuun linkkien kautta.

3. tekijänoikeudet ja merkintälainsäädäntö

Kirjoittaja pyrkii noudattamaan kaikissa julkaisuissa käytettyjen grafiikoiden, äänidokumenttien, videopätkien ja tekstien tekijänoikeuksia, käyttämään itse luomiaan grafiikoita, äänidokumentteja, videopätkiä ja tekstejä tai käyttämään lisenssivapaita grafiikoita, äänidokumentteja, videopätkiä ja tekstejä.

Kaikkiin verkkosivuilla mainittuihin ja mahdollisesti kolmansien osapuolten suojaamiin tuotemerkkeihin ja tavaramerkkeihin sovelletaan rajoituksetta sovellettavan tavaramerkkilain säännöksiä ja kyseisten rekisteröityjen omistajien omistusoikeuksia. Pelkkä tavaramerkin mainitseminen ei tarkoita sitä, ettei sitä suojata kolmansien osapuolten oikeuksilla!

Tekijän itsensä luomien julkaistujen kohteiden tekijänoikeus säilyy yksinomaan sivujen tekijällä. Kuvien, kaavioiden, äänten tai tekstien kaltaisten objektien kopiointi tai käyttö muissa sähköisissä tai painetuissa julkaisuissa on kielletty ilman tekijän suostumusta.

4. tietosuoja

Jos henkilö- tai yritystietojen (sähköpostiosoitteet, nimi, osoitteet) syöttäminen on mahdollista, nämä tiedot syötetään vapaaehtoisesti. Kaikkien tarjottujen palvelujen käyttö ja maksaminen on – siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista ja kohtuullista – sallittua myös antamatta tällaisia tietoja tai antamalla anonymisoituja tietoja tai salanimi. Yhteystietojen, kuten postiosoitteiden, puhelin- ja faksinumeroiden ja sähköpostiosoitteiden tai muiden vastaavien tietojen käyttö kolmannen osapuolen toimesta sellaisten tietojen välittämiseen, joita ei ole nimenomaisesti pyydetty, ei ole sallittua. Pidätämme nimenomaisesti oikeuden ryhtyä oikeustoimiin tätä kieltoa rikkovien niin sanottujen roskapostiviestien lähettäjiä vastaan.

5 Tämän vastuuvapauslausekkeen oikeudellinen pätevyys

Tätä vastuuvapauslauseketta on pidettävä osana internet-julkaisua, josta sinut ohjattiin. Jos tämän lausunnon osat tai yksittäiset ehdot eivät ole laillisia tai oikeita, tämä ei vaikuta muiden osien sisältöön tai pätevyyteen.

Shopping Cart
Scroll to Top