Sleeppring LLC
1621 Central Ave

Cheyenne WY 82001
SAD

Telefon: +18143008046

E-pošta: info@sleepring.de

upis u trgovački registar
Registrirani sud: Wyoming, SAD
Matični broj: ID prijave: 2019-000846866

Alternativno rješavanje sporova (čl. 14. st. 1. ODR-VO)

Internetska platforma Europske unije za online rješavanje sporova (tzv. “OS platforma”) dostupna je na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Odricanje

1. Sadržaj online ponude

Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za aktualnost, točnost, cjelovitost ili kvalitetu objavljenih informacija. Potraživanja od odgovornosti protiv autora koja se odnose na materijalnu ili nematerijalnu štetu prouzročenu korištenjem ili nekorištenjem dostavljenih informacija ili korištenjem netočnih i nepotpunih informacija u osnovi su isključena, osim ako se može dokazati da je autor djelovao namjerno ili krajnjom nepažnjom Greška postoji.

Sve ponude su neobvezujuće. Autor izričito zadržava pravo izmjene, dopune ili brisanja dijelova stranica ili cjelokupne ponude bez posebne najave ili privremenog ili trajnog prekida objavljivanja.

2. Reference i poveznice

U slučaju izravnih ili neizravnih referenci na vanjske web stranice (“hiperveze”) koje se nalaze izvan područja odgovornosti autora, obveza odgovornosti bi stupila na snagu samo u slučaju da je autor upoznat sa sadržajem i da bi biti tehnički moguće i razumno za njega spriječiti korištenje u slučaju nezakonitog sadržaja.

Autor ovime izričito izjavljuje da u trenutku kreiranja poveznice na povezanim stranicama nije bio prepoznat protuzakonit sadržaj. Autor nema nikakvog utjecaja na trenutni i budući dizajn, sadržaj ili autorstvo povezanih/povezanih stranica. Stoga se ovime izričito ograđuje od svih sadržaja na svim povezanim/povezanim stranicama koji su promijenjeni nakon stvaranja poveznice. Ova se izjava odnosi na sve poveznice i reference postavljene unutar naše vlastite web stranice kao i na unose trećih strana u knjige gostiju, forume za raspravu i popise za slanje e-pošte koje je postavio autor. Za nezakonit, netočan ili nepotpun sadržaj, a posebno za štetu nastalu uporabom ili nekorištenjem takvih informacija, odgovoran je isključivo davatelj stranice na koju se upućuje, a ne osoba koja samo upućuje na dotičnu objavu putem poveznica. .

3. Zakon o autorskim pravima i zaštitnim znakovima

Autor nastoji poštivati ​​autorska prava grafika, zvučnih dokumenata, video sekvenci i tekstova korištenih u svim publikacijama, koristiti grafike, audio dokumente, video sekvence i tekstove koje je sam izradio ili koristiti nelicencirane grafike, audio dokumente, video sekvence i tekstovi.

Svi nazivi robnih marki i zaštitni znakovi spomenuti na web stranici i eventualno zaštićeni od strane trećih strana podliježu bez ograničenja odredbama važećeg zakona o zaštitnim znakovima i pravima vlasništva odgovarajućih registriranih vlasnika. Zaključak da žigovi nisu zaštićeni pravima trećih ne treba izvoditi samo na temelju njihovog spominjanja!

Autorsko pravo za objavljene objekte koje je stvorio autor ostaje isključivo kod autora stranica. Umnožavanje ili korištenje takvih grafika, zvučnih dokumenata, video sekvenci i tekstova u drugim elektroničkim ili tiskanim publikacijama nije dopušteno bez izričitog pristanka autora.

4. Zaštita podataka

Ukoliko je u okviru internetske ponude moguće unijeti osobne ili poslovne podatke (e-mail adrese, imena, adrese), korisnik te podatke daje isključivo dobrovoljno. Korištenje i plaćanje svih ponuđenih usluga dopušteno je – koliko god je tehnički moguće i razumno – bez davanja takvih podataka ili davanjem anonimiziranih podataka ili pseudonima. Korištenje podataka za kontakt objavljenih u impresumu ili usporedivih informacija, kao što su poštanske adrese, brojevi telefona i faksa te adrese e-pošte, od strane trećih strana za slanje informacija koje nisu izričito tražene nije dopušteno. Izričito zadržavamo pravo poduzimanja pravnih radnji protiv pošiljatelja takozvane spam e-pošte ako prekrše ovu zabranu.

5. Pravna valjanost ovog isključenja odgovornosti

Ovo odricanje od odgovornosti treba promatrati kao dio internetske ponude s koje se upućuje na ovu stranicu. Ako dijelovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta ne odgovaraju, više ili u potpunosti ne odgovaraju važećoj pravnoj situaciji, ostali dijelovi dokumenta ostaju nepromijenjeni u svom sadržaju i valjanosti.

Shopping Cart
Scroll to Top