Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

§1 Ισχύς έναντι των επιχειρηματιών και ορισμοί των όρων

(1) Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις παραδόσεις μεταξύ εμάς και ενός καταναλωτή.
στην έκδοση που ισχύει κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει δικαιοπραξία για σκοπούς που δεν είναι κυρίως ούτε
μπορούν να αποδοθούν στην εμπορική ή ανεξάρτητη επαγγελματική τους δραστηριότητα (άρθρο 13 BGB).

§2 Σύναψη σύμβασης, αποθήκευση του κειμένου της σύμβασης

(1) Οι ακόλουθες διατάξεις σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων ισχύουν για τις παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

(2) Εάν η σύμβαση συνάπτεται, η σύμβαση συνάπτεται με

Sleepring LLC
1621 Central Ave
Cheyenne WY 82001
ΗΠΑ

υλοποιήθηκε.

(3) Η παρουσίαση των εμπορευμάτων στο διαδικτυακό μας κατάστημα δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική συμβατική προσφορά εκ μέρους μας,
αλλά αποτελούν μόνο μια μη δεσμευτική πρόσκληση προς τον καταναλωτή να παραγγείλει αγαθά. Κατά την παραγγελία των επιθυμητών αγαθών, ο καταναλωτής παραγγέλνει
στον πελάτη δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη σύμβασης αγοράς.
(4) Κατά την παραλαβή μιας παραγγελίας στο διαδικτυακό μας κατάστημα, ισχύουν οι ακόλουθοι κανονισμοί:
Ο καταναλωτής προβαίνει σε δεσμευτική συμβατική προσφορά με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας που προβλέπεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Η παραγγελία πραγματοποιείται με τα ακόλουθα βήματα:

1) Επιλογή των επιθυμητών αγαθών

2) Επιβεβαιώστε κάνοντας κλικ στο κουμπί “Παραγγελία”.

3) Έλεγχος των στοιχείων στο καλάθι αγορών

4) Πατήστε το κουμπί “Ταμείο”.

5) Συνδεθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα μετά την εγγραφή και την εισαγωγή των στοιχείων σύνδεσης (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικός πρόσβασης).

6) Ελέγξτε εκ νέου ή διορθώστε τα αντίστοιχα δεδομένα που έχουν εισαχθεί.

7) Δεσμευτική αποστολή της παραγγελίας κάνοντας κλικ στο κουμπί “παραγγελία με έξοδα” ή “αγορά”.

Πριν από την υποβολή της δεσμευτικής παραγγελίας, ο καταναλωτής μπορεί να κάνει κλικ στο κουμπί “Επιστροφή” στο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιεί για να επιστρέψει στην προηγούμενη σελίδα.
Ο πελάτης μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία του και να επιστρέψει στον δικτυακό τόπο όπου έχουν καταγραφεί τα στοιχεία του πελάτη και να διορθώσει τα σφάλματα εισαγωγής ή να κλείσει το
Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet για να ακυρώσετε τη διαδικασία παραγγελίας.
Επιβεβαιώνουμε αμέσως την παραλαβή της παραγγελίας μέσω ενός αυτόματα παραγόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (“επιβεβαίωση παραγγελίας”). Με αυτό αποδεχόμαστε την προσφορά σας.

(5) Αποθήκευση του κειμένου της σύμβασης για παραγγελίες μέσω του διαδικτυακού μας καταστήματος: Αποθηκεύουμε το κείμενο της σύμβασης και σας αποστέλλουμε τα δεδομένα της παραγγελίας και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης να δείτε τους ΓΟΣ ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση https://sleepring.de/agb.

(6) “Για τους σκοπούς των ελέγχων πίστωσης/πιστοληπτικής ικανότητας, η Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Γερμανία, θα μας διαβιβάσει τη διεύθυνση και τα δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένων των τιμών βαθμολογίας που καθορίζονται βάσει μαθηματικών-στατιστικών διαδικασιών, εφόσον έχουμε αποδείξει αξιόπιστα το έννομο συμφέρον μας. Μεταξύ άλλων, τα δεδομένα διεύθυνσης χρησιμοποιούνται επίσης για τον υπολογισμό της βαθμολογίας”.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες παραγγελίες σας στην περιοχή πελατών μας στην ενότητα Ο λογαριασμός μου –> Οι παραγγελίες μου.

§3 Τιμές, έξοδα αποστολής, πληρωμή, ημερομηνία λήξης

(1) Οι αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ και άλλα στοιχεία της τιμής. Ενδέχεται να προστεθούν έξοδα αποστολής.

(2) Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να πληρώσει με
Προπληρωμή, PayPal, πιστωτική κάρτα ή τιμολόγιο.

(3) Εάν ο καταναλωτής έχει επιλέξει την προκαταβολή, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το τίμημα αγοράς αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης.

§4 Παράδοση

(1) Εκτός αν έχουμε δηλώσει σαφώς διαφορετικά στην περιγραφή του προϊόντος, όλα τα είδη που προσφέρουμε είναι έτοιμα για άμεση αποστολή.
Η παράδοση πραγματοποιείται το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών.
Σε περίπτωση προκαταβολής, η προθεσμία παράδοσης αρχίζει την επομένη της
εντολή πληρωμής στην τράπεζα που έχει ανατεθεί με το έμβασμα και για όλους τους άλλους τρόπους πληρωμής την επομένη της σύναψης της σύμβασης.
Εάν η προθεσμία συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή ή αργία στον τόπο παράδοσης, η προθεσμία λήγει την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

(2) Ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των εμπορευμάτων βαρύνει τον πελάτη.
Ο τίτλος κυριότητας των πωληθέντων αγαθών δεν μεταβιβάζεται στον αγοραστή πριν από την παράδοση των αγαθών στον αγοραστή, ακόμη και σε περίπτωση πώλησης με αποστολή.

§5 Διατήρηση του τίτλου

Διατηρούμε την κυριότητα των εμπορευμάτων μέχρι την πλήρη εξόφληση της τιμής αγοράς.

****************************************************************************************************

§6 Δικαίωμα ακύρωσης του πελάτη ως καταναλωτή:


Δικαίωμα ακύρωσης για τους καταναλωτές

Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα ακύρωσης σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει δικαιοπραξία για τους ακόλουθους σκοπούς,
οι οποίες δεν μπορούν να αποδοθούν κυρίως στην εμπορική ή ανεξάρτητη επαγγελματική τους δραστηριότητα:

Πολιτική ακύρωσης

Δικαίωμα ακύρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παρούσα σύμβαση εντός τριάντα ημερών χωρίς να δώσετε καμία αιτιολογία.

Η περίοδος ακύρωσης είναι τριάντα ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος που υποδεικνύεται από εσάς,
ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας έχει λάβει στην κατοχή του τα εμπορεύματα.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης, πρέπει να μας στείλετε

OnlineShopManager.com
Nürnberger Str. 112 D
D-96050 Bamberg
E-mail info@sleepring.de
Φαξ 0951 50 99 662

μέσω σαφούς δήλωσης (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) της απόφασής σας,
να ακυρώσει την παρούσα σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου ακύρωσης, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

Συνέπειες της ακύρωσης

Εάν ακυρώσετε την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των
τα έξοδα παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι έχετε επιλέξει άλλη μέθοδο παράδοσης από την
την ευνοϊκότερη τυποποιημένη παράδοση που προσφέρουμε), αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών.
από την ημέρα κατά την οποία θα λάβουμε ειδοποίηση για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης.
Για αυτή την επιστροφή χρημάτων, θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή,
εκτός αν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μαζί σας- σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε με οποιαδήποτε έξοδα για την επιστροφή αυτή.

Ενδέχεται να αρνηθούμε να προβούμε σε επιστροφή χρημάτων έως ότου λάβουμε πίσω τα προϊόντα ή έως ότου προσκομίσετε αποδείξεις,
ότι έχετε επιστρέψει τα αγαθά, όποιο από τα δύο είναι το νωρίτερο.

Πρέπει να επιστρέψετε τα αγαθά αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία θα μας ενημερώσετε για το
να μας ενημερώσετε για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία έχει τηρηθεί,
εάν αποστείλετε τα αγαθά πριν παρέλθει η περίοδος των δεκατεσσάρων ημερών.

Εσείς αναλαμβάνετε τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών.

Τέλος της πολιτικής ακύρωσης

****************************************************************************************************

§7 Έντυπο ακύρωσης

Δείγμα εντύπου ακύρωσης

(Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση, παρακαλείστε να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε το παρόν έντυπο).

To :
OnlineShopManager.com
Nürnberger Str. 112 D
D-96050 Bamberg
E-mail info@sleepring.de
Φαξ 0951 50 99 662

Ακυρώνω/ακυρώνουμε (*) τη σύμβαση που έχω/έχουμε συνάψει (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*)/την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)_____________________________________________________Παραγγέλθηκε στις (*)/παραλήφθηκε στις (*)

__________________

Ονοματεπώνυμο του/των καταναλωτή(-ών)

_____________________________________________________

Διεύθυνση του καταναλωτή (των καταναλωτών)

_____________________________________________________

Υπογραφή του καταναλωτή (των καταναλωτών) (μόνο για κοινοποίηση σε χαρτί)

__________________

ημερομηνία

__________________

(*) Διαγράφεται κατά περίπτωση.

§8 Εγγύηση

Ισχύουν οι νόμιμοι κανονισμοί εγγύησης.

§9 Γλώσσα σύμβασης

Η γλώσσα της σύμβασης είναι αποκλειστικά η γερμανική.

Κατάσταση της ΓΣΠ Ιουλ.2016

Δωρεάν AGB που δημιουργήθηκε από agb.de

Καλάθι αγορών
Scroll to Top