Sleepring LLC
1621 Central Ave

Cheyenne WY 82001
ΗΠΑ

Τηλέφωνο: +18143008046

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@sleepring.de

Καταχώρηση στο εμπορικό μητρώο
Μητρώο δικαστηρίων:Wyoming, ΗΠΑ
Αριθμός καταχώρισης: Αναγνωριστικό κατάθεσης: 2019-000846866

Εναλλακτική επίλυση διαφορών (άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού ODR)

Η διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (η λεγόμενη “πλατφόρμα ODR”) είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Αποποίηση ευθύνης

1. περιεχόμενο της ηλεκτρονικής προσφοράς

Ο συγγραφέας δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Οι αξιώσεις ευθύνης κατά του συγγραφέα που αφορούν σε υλικές ή άυλες ζημίες που προκλήθηκαν από τη χρήση ή μη χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών ή από τη χρήση εσφαλμένων ή ελλιπών πληροφοριών αποκλείονται ριζικά, εκτός εάν υπάρχει απόδειξη πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους του συγγραφέα.

Όλες οι προσφορές υπόκεινται σε αλλαγές και είναι μη δεσμευτικές. Ο συγγραφέας διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αλλάξει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει τμήματα των σελίδων ή ολόκληρη την προσφορά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα τη δημοσίευση.

2. αναφορές και σύνδεσμοι

Στην περίπτωση άμεσων ή έμμεσων παραπομπών σε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους (“υπερσύνδεσμοι”) που βρίσκονται εκτός του πεδίου ευθύνης του συντάκτη, η υποχρέωση ευθύνης τίθεται σε ισχύ μόνο στην περίπτωση που ο συντάκτης γνωρίζει το περιεχόμενο και θα ήταν τεχνικά δυνατό και εύλογο να αποτρέψει τη χρήση σε περίπτωση παράνομου περιεχομένου.

Ο συγγραφέας δηλώνει ρητά ότι δεν υπήρχε παράνομο περιεχόμενο στις συνδεδεμένες σελίδες κατά το χρόνο δημιουργίας των συνδέσμων. Ο συγγραφέας δεν έχει καμία απολύτως επιρροή στον τρέχοντα και μελλοντικό σχεδιασμό, το περιεχόμενο ή τη συγγραφή των σελίδων που συνδέονται. Ως εκ τούτου, αποστασιοποιείται ρητά από όλα τα περιεχόμενα όλων των συνδεδεμένων σελίδων που άλλαξαν μετά τη δημιουργία του συνδέσμου. Η δήλωση αυτή ισχύει για όλους τους συνδέσμους και τις παραπομπές που τίθενται στον ίδιο τον ιστότοπο του συγγραφέα, καθώς και για τις καταχωρήσεις τρίτων σε βιβλία επισκεπτών, φόρουμ συζητήσεων και λίστες αλληλογραφίας που έχει δημιουργήσει ο συγγραφέας. Για παράνομο, εσφαλμένο ή ελλιπές περιεχόμενο και ιδίως για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη χρήση αυτών των πληροφοριών, ευθύνεται μόνο ο πάροχος της σελίδας στην οποία γίνεται παραπομπή και όχι το πρόσωπο που απλώς παραπέμπει στην αντίστοιχη δημοσίευση μέσω συνδέσμων.

3. νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και επισήμανσης

Ο συγγραφέας προσπαθεί να τηρεί τα πνευματικά δικαιώματα των γραφικών, ηχητικών εγγράφων, βιντεοσκοπήσεων και κειμένων που χρησιμοποιούνται σε όλες τις δημοσιεύσεις, να χρησιμοποιεί γραφικά, ηχητικά έγγραφα, βιντεοσκοπήσεις και κείμενα που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ή να χρησιμοποιεί γραφικά, ηχητικά έγγραφα, βιντεοσκοπήσεις και κείμενα χωρίς άδεια χρήσης.

Όλες οι επωνυμίες και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στον ιστότοπο και ενδεχομένως προστατεύονται από τρίτους υπόκεινται χωρίς περιορισμό στις διατάξεις του ισχύοντος νόμου περί εμπορικών σημάτων και στα δικαιώματα ιδιοκτησίας των αντίστοιχων καταχωρισμένων κατόχων. Η απλή αναφορά ενός εμπορικού σήματος δεν συνεπάγεται ότι δεν προστατεύεται από δικαιώματα τρίτων!

Τα πνευματικά δικαιώματα για τα δημοσιευμένα αντικείμενα που δημιουργήθηκαν από τον ίδιο τον συγγραφέα παραμένουν αποκλειστικά στον συγγραφέα των σελίδων. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αντιγραφή ή χρήση αντικειμένων όπως εικόνες, διαγράμματα, ήχοι ή κείμενα σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες εκδόσεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα.

4. προστασία δεδομένων

Εάν δοθεί η δυνατότητα εισαγωγής προσωπικών ή επαγγελματικών δεδομένων (διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, διευθύνσεις), η εισαγωγή αυτών των δεδομένων γίνεται εθελοντικά. Η χρήση και η πληρωμή όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών επιτρέπεται – στο μέτρο του τεχνικά δυνατού και εύλογου – και χωρίς την παροχή τέτοιων δεδομένων ή με την παροχή ανώνυμων δεδομένων ή ψευδωνύμου. Δεν επιτρέπεται η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας, όπως οι ταχυδρομικές διευθύνσεις, οι αριθμοί τηλεφώνου και φαξ και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύονται στο αποτύπωμα ή ανάλογες πληροφορίες από τρίτους για τη διαβίβαση πληροφοριών που δεν έχουν ζητηθεί ρητά. Διατηρούμε ρητά το δικαίωμα να λάβουμε νομικά μέτρα κατά των αποστολέων των λεγόμενων μηνυμάτων spam που παραβιάζουν αυτή την απαγόρευση.

5 Νομική ισχύς της παρούσας αποποίησης ευθύνης

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος της διαδικτυακής δημοσίευσης από την οποία παραπέμφθηκε. Εάν τμήματα ή μεμονωμένοι όροι της παρούσας δήλωσης δεν είναι νόμιμοι ή ορθοί, το περιεχόμενο ή η εγκυρότητα των άλλων τμημάτων δεν επηρεάζεται από το γεγονός αυτό.

Καλάθι αγορών
Scroll to Top