Общи правила и условия

§1 Валидност по отношение на предприемачите и дефиниции на понятията

(1) Следните Общи условия се прилагат за всички доставки между нас и потребител.
във версията, валидна към момента на поръчката.

Потребител е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които не са предимно
могат да бъдат приписани на тяхната търговска или независима професионална дейност (§ 13 BGB).

§2 Сключване на договор, съхранение на текста на договора

(1) Следните разпоредби относно сключването на договори се прилагат за поръчки, направени чрез нашия онлайн магазин.

(2) Ако договорът е сключен, той се сключва с

Sleepring LLC
1621 Central Ave
Шайен Уай 82001
САЩ

се реализира.

(3) Представянето на стоки в нашия интернет магазин не представлява правно обвързваща договорна оферта от наша страна,
а са само необвързваща покана към потребителя да поръча стоки. Когато поръчва желаните стоки, потребителят прави поръчка за
на клиента обвързващо предложение за сключване на договор за покупка.
(4) При получаване на поръчка в нашия интернет магазин се прилагат следните правила:
Потребителят прави обвързваща договорна оферта, като успешно завършва процедурата за поръчка, предвидена в нашия онлайн магазин.

Поръчката се изпълнява на следните етапи:

1) Избор на желаните стоки

2) Потвърдете, като кликнете върху бутона „Поръчка“.

3) Проверка на данните в кошницата за пазаруване

4) Натиснете бутона „Checkout“.

5) Влезте в онлайн магазина след регистрация и въвеждане на данните за вход (имейл адрес и парола).

6) Проверете отново или коригирайте съответните въведени данни.

7) Задължително изпращане на поръчката чрез натискане на бутона „Поръчай с разходи“ или „Купи“.

Преди да подаде обвързващата поръчка, потребителят може да кликне върху бутона „Назад“ в използвания от него интернет браузър, за да се върне към предишната страница.
Клиентът може да провери данните си и да се върне на уебсайта, където са записани данните на клиента, и да коригира грешките при въвеждане или да затвори
Интернет браузър, за да отмените процеса на поръчка.
Ние потвърждаваме получаването на поръчката незабавно чрез автоматично генериран имейл („потвърждение на поръчката“). С това приемаме предложението ви.

(5) Съхраняване на текста на договора за поръчки чрез нашия интернет магазин: Съхраняваме текста на договора и ви изпращаме данните за поръчката и нашите общи условия по електронна поща. Можете също така да прегледате ОУ по всяко време на адрес https://sleepring.de/agb.

(6) „За целите на проверката на кредитоспособността/кредитоспособността, Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Германия, ще ни предаде данните за адреса и кредитоспособността, съхранявани във Вашата база данни, включително стойностите на точките, определени въз основа на математико-статистически процедури, при условие че сме доказали по надежден начин легитимния си интерес. Наред с други неща, данните за адреса се използват и за изчисляване на резултата.“

Можете да прегледате предишните си поръчки в нашата клиентска зона в раздел Моят акаунт –> Моите поръчки.

§3 Цени, разходи за доставка, плащане, срок за плащане

(1) Посочените цени включват законоустановения ДДС и други ценови компоненти. Възможно е да се добавят разходи за доставка.

(2) Потребителят има възможност да плати чрез
Предплащане, PayPal, кредитна карта или фактура.

(3) Ако потребителят е избрал да плати авансово, той се задължава да плати покупната цена веднага след сключването на договора.

§4 Доставка

(1) Освен ако не сме посочили ясно друго в описанието на продукта, всички предлагани от нас артикули са готови за изпращане веднага.
Доставката се извършва най-късно в рамките на 3 работни дни.
В случай на авансово плащане срокът за доставка започва да тече в деня след
платежно нареждане до банката, на която е възложен преводът, а за всички останали начини на плащане – на следващия ден след сключването на договора.
Ако крайният срок съвпада със събота, неделя или официален празник на мястото на доставка, крайният срок изтича на следващия работен ден.

(2) Рискът от случайно изгубване и случайно влошаване на качеството на стоките се поема от клиента.
Правото на собственост върху продадените стоки преминава върху купувача едва след предаването на стоките на купувача, дори в случай на продажба чрез изпращане.

§5 Запазване на правото на собственост

Запазваме си правото на собственост върху стоките до пълното изплащане на покупната цена.

****************************************************************************************************

§6 Право на отказ на клиента като потребител:


Право на анулиране за потребителите

Потребителите имат право на право на отказ в съответствие със следните разпоредби, като потребител е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за следните цели,
които не могат да бъдат приписани предимно на тяхната търговска или независима професионална дейност:

Политика за анулиране

Право на анулиране

Имате право да прекратите този договор в рамките на тридесет дни, без да посочвате причина.

Срокът за анулиране е тридесет дни, считано от деня, в който вие или посочено от вас трето лице,
който не е превозвач, е влязъл във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни изпратите OnlineShopManager.de
Nürnberger Str. 112 D
D-96050 Бамберг
Електронна поща info@sleepring.de
Факс: 0951 50 99 662

чрез ясно изявление (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща) за вашето решение,
да анулирате този договор. Можете да използвате приложения примерен формуляр за анулиране, но това не е задължително.

Последици от анулирането

Ако се откажете от този договор, ние ще ви възстановим всички плащания, които сме получили от вас, включително
разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали начин на доставка, различен от
най-изгодната стандартна доставка, предлагана от нас), незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни.
от деня, в който получим уведомление за прекратяването на този договор от Ваша страна.
За това възстановяване ще използваме същото платежно средство, което сте използвали при първоначалната транзакция,
освен ако изрично не е договорено друго с вас; при никакви обстоятелства няма да ви бъдат начислявани такси за това погасяване.

Можем да откажем да възстановим сумата, докато не получим стоките обратно или докато не представите доказателство,
след като сте върнали стоките, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано.

Трябва да ни върнете или предадете стоките незабавно и във всички случаи най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който ни информирате за прекратяването на този договор. Срокът е спазен, ако изпратите стоките преди изтичането на четиринадесетдневния срок.

Вие поемате преките разходи по връщането на стоките.

Shopping Cart
Scroll to Top